Achterhoeks Centrum voor Technologie
contact

ACT 'de verbinder' in de Achterhoek ACT is de netwerkorganisatie die 'voor en door ondernemers' in de Achterhoekse maakindustrie en ICT werkt. In onze aanpak is de vraag van de ondernemer leidend. Oftewel we werken vraaggestuurd. Wij leveren een bijdrage aan de ambities van de Achterhoek. Onze vraaggestuurde aanpak wordt in Nederlands op steeds meer plekken toegepast en staat centraal in de 'MKB brede aanpak'.

De aanpak van ACT is zo ingericht dat de vragen van de ondernemers in de maakindustrie, leidend zijn voor de inzet die daadwerkelijk wordt verricht. De ondernemer bepaalt dus als het ware zelf het aanbod en ACT zoekt in haar netwerk naar kennis, verbindingen met andere ondernemers en relevante beschikbare middelen of initiatieven. Dit leidt tot ‘1 op 1- verbindingen’ of tot groepen ondernemers die elkaar vinden op een gedeelde vraag.

ACT is 1 van de regio’s van RCT Gelderland (Regionale Centra voor Technologie). Voor meer informatie over het RCT volg de link.

rctgelderland.nl