Het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT) heeft een sterk verdicht netwerk in de maakindustrie en haar (ICT-) toeleveranciers. In dit netwerk faciliteert de innovatiemakelaar als ‘verbinder’. Ervaring leert dat verbinders onderling beter kunnen samenwerken en zo een gezonder eco-systeem neer kunnen zetten, waarbij ze de ondernemers niet onnodig belasten.

De strategische samenwerkingspartners staan hiernaast vermeld. Druk op de namen voor een link naar hun eigen internetsites.