In de Achterhoek zijn diverse leerkringen actief, die zowel op gestructureerde wijze als ad hoc samenkomen. Hier geef ik een beknopt overzicht van deze leerkringen en de vraagstukken waar zij zich op richten. Deze kringen zijn zelfregulerend, veelal kosteloos (tenzij anders vermeld), gebaseerd op onderling vertrouwen en altijd gericht op de behoeften van de deelnemers. Het aanbieden van producten of diensten binnen de kringen wordt niet aangemoedigd.

In de meeste gevallen fungeert CIVON als het broeinest van deze leerkringen. ACT en CIVON werken al vele jaren samen en zijn in staat om via de samenwerking met het onderwijs de ondersteuning, het ontsluiten van het netwerk en de hosting te verzorgen. Dit gebeurt op een laagdrempelige, authentiek Achterhoekse wijze, vóór en dóór ondernemers.

Naast de actieve leerkringen zijn er ook enkele die het vermelden waard zijn en die wellicht opnieuw kunnen worden opgestart. Sommige zijn spontaan ontstaan, terwijl andere het resultaat waren van gestructureerde, workshop-achtige bijeenkomsten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: servitization (in samenwerking met Paul Hoppener en Raymond Loohuis), digitalisering, inkoop en supply chain.

Energie/Netcongestie: Deze ad hoc leerkring heeft een open structuur en is ontstaan vóór de energiecrisis van 2022, vanuit het idee dat een snellere impact op CO2-uitstoot mogelijk is door te focussen op de 20% grootste verbruikers. Door de energiecrisis is deze groep uitgebreid en heeft dit mede geleid tot het initiatief 8RHKVerbindt-Energie. Inmiddels is netcongestie helaas een bekend fenomeen. Op diverse locaties werken we gezamenlijk aan oplossingen. Als maakbedrijf een casus met betrekking tot energie/netcongestie? Laat het ons gerust weten. We werken nauw samen met het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek, het Achterhoeks Collectief Energie-inkoop en PM Energie.

Cybersecurity: De RCT Cybersecurity Achterhoek groep bestaat sinds 2018 en bestaat uit ICT-managers en CIO’s van grotere maakindustriebedrijven in de Achterhoek. Het is een besloten groep waar kennis wordt gedeeld volgens het traffic light protocol. De voorzitter van de groep is Roy Lansink, ICT-manager van Safan Darley. De procesbegeleiding wordt verzorgd door Robert van Vianen, cybersecurityexpert van BDO. Verzoeken om toetreding tot deze groep kunnen worden ingediend via het ACT. Toetreding verloopt op basis van bekwaamheidseisen en goedkeuring vanuit de huidige groep. Toeleveranciers en kleinere bedrijven kunnen zich bij ons melden; bij voldoende interesse wordt er een aparte groep opgezet.

Artificial Intelligence: Sinds de opkomst van ChatGPT 3.0 en nieuwere versies is dit onderwerp niet meer weg te denken in de maakindustrie. Via verschillende leerkringen, van beginners tot experts, gaan ondernemers met elkaar in gesprek over het toepassen van AI-tools. Use-cases variëren van het screenen van social media voor aanbevelingen ter verbetering van de productprestaties, adaptieve (onderhouds)planning, chatbots (van interne HRM tot externe servicedesks) tot machine learning voor zelfcontrole van uitgevoerd werk en het omzetten van data naar bruikbare informatie. Heb je als maakbedrijf interesse om aan te sluiten bij een van deze leerkringen? Laat het ons gerust weten.

Peargroep: Deze groep is ontstaan als reactie op een ‘inburgeringsverzoek’ van een aantal Achterhoekers die terugkeerden uit het westen en hun plek zochten in het netwerk. Allen hebben zij een leidende rol binnen hun ondernemingen. Sinds 2020 komt de groep regelmatig in een redelijk vaste samenstelling bij elkaar. Onderwerpen variëren van reguliere bedrijfsvoering tot samenwerking, investeringen, innovaties en bedrijfsovernames. Indien nodig worden experts op ad hoc basis betrokken. Er is geen officiële agenda of contributie. Deelname vereist slechts betrokkenheid en vertrouwelijkheid. Verzoeken tot toetreding kunnen via het ACT worden ingediend en toetreding wordt in overleg met de huidige groepsleden besproken.

Mechatronica café: Voor liefhebbers van techniek. Een bijeenkomst draait om een technisch vraagstuk van een bedrijf. Een groep technici bezoekt het betreffende bedrijf en na een diepgaande bespreking van de context, wordt het probleem in verschillende rondes brainstormend aangepakt. Heb je een vraag voor deze groep? Laat het me weten.

Sharing Capacity Abroad: Deze groep is ontstaan tijdens de periode waarin de wereldwijde supply chain vastliep en de COVID-19 pandemie dit verder versterkte. Deelnemers zijn wereldwijd opererende ondernemingen die in verschillende landen verkoopkantoren, engineeringteams, montagelocaties, magazijnen of inkoopafdelingen hebben. Door inzicht te krijgen in elkaars aanwezigheid in deze landen, kunnen ze elkaar versterken. Ook in Nederland hebben deze bedrijven samengewerkt, bijvoorbeeld door het uitwisselen van onderdelen en het delen van kennis over export en import. Toetreding tot de groep is mogelijk voor bedrijven die vergelijkbaar zijn met de huidige deelnemers. Verzoeken tot toetreding kunnen worden ingediend via ACT en de beslissing hierover wordt genomen in overleg met de huidige groepsleden.

QRM Leerkring: In samenwerking met Roy Verlaak van TeamDoet zijn er al vele QRM leerkringsessies gehouden. Inmiddels worden deze sessies ook in andere delen van Gelderland georganiseerd. De opzet is dat een groep deskundige Achterhoekers op het gebied van LEAN/QRM elkaar ontmoet bij een ondernemer die vragen heeft over de inrichting en uitvoering van werkzaamheden in zijn bedrijf. Vanuit deze vraagstelling wordt een rondgang gemaakt door het bedrijf, waarbij de verschillende werk- en inrichtingssituaties ter plaatse worden besproken. In het nagesprek wordt de kring samengevat door langs te gaan bij de deelnemers.