In de Achterhoek zijn verschillende leerkringen die soms gestructureerd maar vaak ook ad hoc bij elkaar komen. In het kort schets ik de leerkringen die we hebben en met welke vraagstellingen zij zich bezighouden. De kringen houden zichzelf in stand. Ze zijn vrijwel altijd kosteloos (tenzij expliciet vermeld), werken op basis van wederzijds vertrouwen en altijd vraaggestuurd. Aanbod of acquisitie binnen de kringen wordt niet gewaardeerd.

In de meeste gevallen is CIVON de broedkamer van deze leerkringen. ACT en CIVON werken hierin al vele jaren met elkaar samen en zijn door de verbinding met het onderwijs in staat de facilitering, het ontsluiten van het netwerk en de hosting te regelen. Het gaat op zijn Achterhoeks laagdrempelig en voor- en door ondernemers.

Naast de leerkringen die nu nog actief zijn, zijn er ook een aantal het vermelden waard die we nog eens in een herhaling zouden kunnen zetten. Verschillende ontstonden spontaan en soms was het een gestructureerde workshop- achtige bijeenkomst. Enkele daarvan zijn: servitization (ism Paul Hoppener en Raymond Loohuis), digitalisering, inkoop en supply chain.

Energie: een ad hoc leerkring die een open structuur kent. Ontstaan al voor de energiecrisis van 2022 vanuit het gedachtegoed dat impact op CO2 uitstoot veel sneller te realiseren valt wanneer je je richt op de 20% van de grootste verbruikers. Door de energiecrisis is deze groep uitgebreid en heeft zij mede geleid tot het initiatief 8RHKVerbindt- energie.

Cybersecurity: De RCT Cybersecurity Achterhoek groep bestaat sinds 2018 uit de ICT managers en CIO’s van de grotere Achterhoekse maakindustrie bedrijven. Het is een besloten groep waarin kennis via het traffic light protocol gedeeld wordt. De voorzitter van de groep is Roy Lansink, ICT manager van Safan Darley. De procesbegeleiding is in handen van Robert van Vianen, cybersecurity expert van BDO. Verzoek tot toetreding tot deze groep kan via het ACT. Toetreding verloopt via bekwaamheidseis en instemming vanuit de huidige groep. Toeleveranciers en kleinere ondernemingen kunnen zich melden bij ons; bij voldoende aanwas wordt hiervoor een separate groep opgezet.

 

Peargroep: ontstaan vanuit een ‘inburgeringsverzoek’ van een aantal ‘vanuit het westen’ teruggekeerde Achterhoekers, die hun plek zochten in het netwerk. Allen hebben een ‘sturende’ rol in de ondernemingen waarin of waaraan ze werken. De groep komt sinds 2020 bij elkaar in een redelijk vaste samenstelling. Thema’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering maar ook samenwerking, investeringen, innovaties, bedrijfsovernames etc. zijn onderwerp van gesprek. Waar nodig worden experts op ad hoc basis ingevlogen. Geen agenda en geen contributie. Meedoen en vertrouwelijkheid zijn de enige deelname voorwaarden. Verzoek tot toetreding kan via het ACT en toetredinggaat in overleg met de groep huidige deelnemers.

Mechatronica cafe: voor fijnproevers van techniek. Leidraad voor een bijeenkomst is een technisch vraagstuk van een bedrijf. Een groep techneuten gaat op bezoek bij het vraag- inbrengende bedrijf. Na uitdieping van de context wordt er in een aantal rondes het probleem al brainstormend aangepakt. Heb je een vraag voor deze groep; laat het me weten.

Sharing Capacity Abroad: Ontstaan in de periode waarin de wereldwijde supply chain vast liep en corona dit versterkte. Deelnemers zijn wereldwijd opererende ondernemingen die in verschillende landen een verkoop, engineers, montage, magazijn of inkooploket hebben. Door het inzicht wat binnen de groep aanwezig is, van elkaars wederzijdse aanwezigheid in deze landen, kunnen ze elkaar versterken. Ook in Nederland is deze groep ondernemingen tot samenwerking gekomen, door oa. onderdelen uitwisseling, kennis te delen over export, import etc.. Toetreding tot de groep kan wanneer je onderneming gelijkenis vertoond met de huidige deelnemers. Verzoek tot toetreding kan via ACT en toetreding gaat in overleg met de groep huidige deelnemers.

QRM Leerkring: Ism Roy Verlaak van TeamDoet zijn er al vele QRM leerkring sessies geweest. Ondertussen worden deze sessies ook in andere delen van Gelderland georganiseerd. De opzet is dat een aantal met LEAN/ QRM bekwame Achterhoekers (experts) elkaar ontmoeten bij een ondernemer die een vraag heeft rondom de inrichting/ verrichting van het werk in zijn bedrijf. Vanuit deze vraagstelling wordt een rondgang gemaakt door het bedrijf, waarbij de verschillende werk/ inrichting situaties ter plekke worden besproken. In het nagesprek wordt het net opgehaald door de kring langs te gaan.