In deze video wordt duidelijk welke rol ACT heeft binnen RCT Gelderland en wordt er inzicht gegeven in activiteiten en eerdere resultaten, die gelijk staan aan onze dagelijkse inzet. Voorbeelden als bedrijfsopdrachten, vouchers, leerkringen, inspiratiereizen etc. komen langs. Heb je vragen; neem gerust contact op.

Met vriendelijke groet, Harold Vulink Innovatiemakelaar ACT/ RCT Gelderland Mobiel 06- 30984986 

Tijdens de eerste Energie expertmeeting van 23 sept., zijn we onder leiding van Remco Frenken meegenomen in de fundamenten van de energiemarkt. Tevens zijn we ingegaan op voorbeeld cases die binnen handbereik liggen van onze regio. In dit filmpje een wrap up van de meeting. Deze organiseerden we ism CIVON.

Een overzicht van het 3D Metaalprint project

 

RCT Cybersecurity groep Achterhoek

Sinds de startbijeenkomst bij Bronckhorst Hi-tech in september 2018 is de Achterhoekse cybersecurity groep gevormd. Een 10-tal grotere maakbedrijven versterken elkaar, met gesloten beurs en via hun ICT -afdelingen, in het weerbaarder zijn/worden tegen cybercrime. Naast kennisdeling werkt de groep ook samen in het aantrekken van kennis. In de afgelopen jaren heeft deze groep haar meerwaarde bewezen en is ze in aantal deelnemers gegroeid.  

Het fenomeen Cybersecurity platform, zoals die in de Achterhoek, wordt kort in dit filmpje uitgelegd

 

Leerkring Sharing Capacity Abroad

“Verschillende Achterhoekse partijen leveren een export product. De wereldwijde dekking vanuit de Achterhoek is ondertussen aardig indrukwekkend. De groep ondernemers die hun kennis en vraagstukken deelt in de leerking ‘sharing capacity abroad’, is vanuit de gedeelde problematieken rond wereldwijd exporteren ontstaan. 

 

Cobotpool leerkring bijeenkomst bij van Raam

Na onze eerdere bijeenkomsten bij oa. het Smart Business Centre in Ulft, Ubbink en een reis naar Odense, was er wederom de gelegenheid om praktijkervaringen met cobots te delen met andere ervaringsdeskundigen. Gastheer was in deze van Raam.
Op de ageda stonden: Terugblik reis Odense; Ecosysteem/ verdienmodellen 
Cobotontwikkeling en insights Ubbink, Cobotpool 2018-2019; voorstellen nieuwe deelnemers, Machineveiligheid bij cobots (Robbin Mennings), Opleidingen op Cobot/ robotica ( Lejla Brouwer), Casus van Raam; inleiding Jan Willem van Boezel, daarna rondgang door van Raam

ACT/ CIVON technologie ontbijt. Thema ‘Waterstof in de maakindustrie’

De vraag ligt steeds vaker op tafel hoe we ons in de maakindustrie samen kunnen voorbereiden op nieuwe energiebronnen. Waterstof is daarbij wel 1 van de meest terugkomende thema’s. Maar hoe ga je om met opwek, opslag en verbruik van waterstof. In hoeverre is opgewekte waterstof te delen? Wat vraagt het van elektrische aandrijvingen en hoe werkt zo’n waterstof- stack nu precies?

Aan de hand van een businesscase rond het bedrijf ROWI belichten we de waterstof ontwikkelingen. ROWI maakt oa. apparatuur voor de reiniging van start- en landingsbanen. Een voorsprong in de markt kan gemaakt worden met het via waterstof opwekken van elektriciteit voor hun apparatuur. Een aantal studenten van het Graafschap College en de HAN hebben deze case samen met ROWI opgepakt. 

Parallel aan de case met ROWI is, in een nauwe samenwerking met het bedrijf Geven Heftruck Service (GHS), gestart met het elektrificeren van een quad. In een tweede fase wordt deze elektrische quad voorzien van een waterstof- stack. GHS onderhoudt de heftrucks van Toyota. Doordat Toyota naar verwachting ook overgaat op waterstof, investeert Geven nu graag al om kennis op te doen van waterstof- onderhoud. 

ACT/ CIVON technologieontbijtsessie: thema: “digitaliserings transitie” 
 
“Digitalisering is niet meer weg te denken in de maakindustrie. Alleen hoe vervelend is het dat verschillende machines, workflowsystemen, ERP- pakketten of ontwerpprogramma’s niet op elkaar aangesloten zijn? Opvallend is dat steeds meer bedrijven investeren in systeemmigraties, dan wel integraties. Maar hoe kan het dat ieder voor zich dit wiel opnieuw uitvind? Daarom richten we ons deze ochtend op de basisvragen achter de transitie.

 

ACT/ RCT is medeorganisator van de Achterhoekse Open Innovatieprijs.

De Achterhoek Open Innovatieprijs (AOI) is een event waarop een prijs wordt uitgereikt aan baanbrekende innovatie. De prijs heeft een open karakter waardoor ook ondernemers van buiten de Achterhoek zich kunnen inschrijven.

 

ACT/ Civon technologie ontbijt; thema Supply Chain

Thema:  ‘Supply Chain anno nu’

Een directe invloed van Corona was oa. dat verschillende toeleveringsketens onder grote druk kwamen te staan. De discussie over de afhankelijkheid van een wijd verspreid, toeleverend netwerk, laaide enorm op en staat daarom centraal in deze editie. 

Wat zijn trends in de keten? Is reshoring noodzakelijk? En hoe reageren bedrijven ‘anno nu’ in hun supply chain positie?

Het Achterhoekse bedrijf BrekR licht als ‘warming up’ haar voorgenomen visie en gekozen supply chain inrichting toe. Ze worden hierin bijgestaan door het expertisecentrum; Supply Chain Media. 

SCM (gevestigd in Doetinchem) heeft tevens een onderzoek gedaan naar trends binnen de huidige grootste toeleveringsketens, waarover ze insights met ons delen. 

 

Steeds meer bedrijven verwachten van hun toeleveranciers dat ze een aantoonbare ‘cybersecurity- bekwaamheid’ hebben. Zeker waar ze als partijen met elkaar zijn verbonden via configurators, internet of things applicaties of software updates. De lessons learned van aanvallen op VDL en Mandemakers lieten zien dat hier een zwakke plek zit. ASML werkt hierom bijvoorbeeld aan een extra ISO-certificering rond cybersecurity. Ook wereldspeler in de verbindingstechnologie, AWL uit Harderwijk werd hiermee geconfronteerd door hun afnemers in de auto- industrie en logistiek. Hun ervaringen zijn een voorbode, of nu al dagelijkse praktijk, van de maakindustrie in de Achterhoek.

In deze ontbijtsessie beginnen we met de cyber- experts van AWL, die ons meenemen in hun ervaringen op het gebied van cybersecurity in de supply chain. Welke inzichten ontstonden er, welke aanpassingen vergde dit en hoe verlegde zich dit in de verdere toeleveringsketen? 

Vanuit Eindhoven Brainport hebben de bedrijven oa. in de supply chain rond ASML en Philips zich verenigd in het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport. Verschillende Achterhoekse bedrijven hebben zich ondertussen aangesloten bij deze stichting of hebben interesse getoond. Lisette Oosterbosch neemt ons daarom mee in de activiteiten van het CWB en de ervaringen tot nu toe. 

ACT/CIVON Technologie ontbijt: Covid-19 technologieën
 
“Hoe kun je door de inzet van technologie zo veilig mogelijk in deze tijd bijeenkomsten organiseren?” Die vraag stelde het CIVON zich en samen met een aantal partners zijn er nieuwe technologieën ontwikkeld die naast natuurlijk het toepassen van de RIVM maatregelen het nog wat veiliger maken.
 
Zo is er een robot in ontwikkeling die uitgerust met de “virobuster” technologie door de ruimte heen beweegt en de lucht bewerkt op een manier die het virus onschadelijk maakt. Daarnaast is er een vergaderlocatie aangepast, waar de lucht met behulp van dezelfde virobuster technologie gezuiverd wordt. Ook is er met behulp van lasertechniek een techniek ontwikkeld, waarbij er lijnen tussen mensen geprojecteerd worden om ze te ondersteunen om 1,5 afstand tot elkaar te houden. 

ACT/CIVON Technologie ontbijt; servitization

 Bijgestaan door Paul Hoppener (Future Industries) en Raymond Loohuis (Docent Strategisch Marketing Univ. Twente).

In deze sessie staat de dialoog over servitization centraal. Op welke manier bereid je je als maakindustrie hierop voor, wat zijn randvoorwaarden, do’s en dont’s en welke (technische) hulpbronnen zijn aan te raden?

Pas Reform heeft al flinke stappen gemaakt om vanuit het leveren van ‘broed- middelen’ te komen tot een ‘leverancier/partner voor een positief broedresultaat’. Zie bijgaande link voor een indruk van Pas Reformhttps://www.pasreform.com/en

Waterstof bijeenkomst / Quad

Samen met Geven Heftruck Service, CIVON en Alles over Waterstof hebben we in een aantal jaar gewerkt aan het elektrificeren van een quad waar we uiteindelijk een waterstofstack op hebben gebouwd. Het was echt pionieren, want in 2019 hielden bedrijven die er mee bezig waren echt de kaarten op de borst.

Uiteindelijk is het gelukt en hebben Graafschap College studenten Industrieel design er een lesmodel van gemaakt. Op dit moment wordt hij gebruikt bij de lessen binnen Mobiliteit en Voertuigen als lesmodel. 

De bijeenkomst die ervoor heeft gezorgd dat we met dit project aan de slag gingen:

In de coronacrisis van 2020 werd de diplomauitreiking voor de 3D printerbouwers een lastige kwestie. Immers; grote groepen mensen werden niet toegestaan. Met de organisatie van de 3D printerbouwers en een aantal bekende Nederlanders hebben we toch een gedenkwaardige diplomauitreiking mogelijk gemaakt. In dit filmpje een terugblik op de uitreiking. 

2020: ramp- of kansjaar?

Jaarschrift met de opbrengsten van RCT Gelderland in 2020.

AGV (MIR) 

Ism CIVON, Graafschap College en bedrijfsleven hebben we kennis uitgewisseld rondom het inzetten van een MIR. Hoe eenvoudig het is deze ‘automatic guided vehicle’ in te zetten op de bedrijfsvloer bleek al snel.