Niets is zo practisch als een goede theoretische beschouwing… Professor Seydel blikt terug in zijn afscheidsrede op “veerkracht”. Hoe ga je als persoon maar ook als organisatie om met veranderingen. Wie is succesvol daarbij. Een zeer lezenswaardige afscheidsrede (eerste hoofdstuk over paardverkoop “even skippen” wat mij betreft). klik hier voor download pdf afscheidsboekje prof Seydel.  Ik ken ook een goede adviseur Joop Bos van Magma die veel en goed werk gedaan heeft op dit gebied. Dus in deze tijd met soms moeilijke omstandigheden…