De exporterende maakbedrijven vormen de basis van een gezonde handelsbalans en een duurzame werkgelegenheid. Op dit moment leidt de krapte aan geld en financieringsmogelijkheden tot een toenemende vraag om bankgaranties bij opdrachtverlening. Deze bankgaranties beïnvloeden direct de liquiditeit en het beschikbare werkkapitaal. Organisaties als de nationale borg zijn ook steeds minder bereid om borg te staan. Dit leidt ertoe dat gezonde bedrijven omzet mislopen aangezien de bankgaranties niet meer gefinancierd kunnen worden. Eigenlijk onvoorstelbaar. Ik ben dit probleem bij Achterhoekse exporterende bedrijven “tegen het lijf” gelopen. Vervolgens blijkt uit gesprekken   binnen en buiten de Achterhoek dat het probleem geen incident is maar bij alle exporterende maakbedrijven in meer of mindere mate speelt. De provincie Gelderland heeft dit voorjaar de maakindustrie tot volwaardige “topsector”” betiteld en onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om dit goed in te vullen. Maatregelen die de export of de internationalisering bevorderen passen hier goed in. De provincie stapt komend jaar over naar een nieuwe wijze van financiering, waarbij subsidies plaats maken voor revolverende middelen. Een kans om oplossingen te genereren met elkaar.