Is uw bedrijf op zoek naar technische arbeidscapaciteit op (startend) HBO niveau eektrotechniek of werktuigbouwkunde……..maar kunt u (nog) geen full time afgestudeerde HBO’er in dienst nemen of vin- den…

Het leer-/werktraject

Laat u dan nu informeren over de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke condities een medewerker gedetacheerd te krijgen voor 3,5 dag per week (28 uur) die de andere 1,5 dag een HBO opleiding elektrotechniek of werktuigbouwkunde volgt. Klik hier voor meer info.