Op 16 april 2013 organiseren het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT), Nijha  en Stedendriehoek Innoveert gezamenlijk een innovatiebijeenkomst over co-creatie. Graag nodigen wij u daarvoor uit. De bijeenkomst start om 16:00 uur.

Co-creatie staat voor twee of meer bedrijven/organisaties die op basis van gelijkwaardigheid, openheid en  vertrouwen een nieuw product of dienst ontwikkelen. Ook kan het bij co-creatie gaan om het ontwikkelen van nieuwe producten, samen met potentiële afnemers of consumenten. Hoewel u misschien niet altijd dit fraaie woord heeft gebruikt, zijn er ongetwijfeld situaties geweest, waarin uw bedrijf betrokken is of was en die mogelijk hebben geleid tot nieuwe producten. Want dat is de reden dat wij u voor deze bijeenkomst aanschrijven. U bent of wel geïnteresseerd dan wel hebt u concrete ervaringen met co-creatie.

Nijha uit Lochem richt zich op bewegen, van jongeren, volwassenen en ouderen. U komt het bedrijf tegen op het trainingsveld, in de gymzaal, maar ook ontwikkelt het bedrijf toestellen, waardoor ouderen meer kunnen bewegen. Nijha is zich er terdege van bewust, dat voor vernieuwen en innoveren ook andere bedrijven nodig zijn. Zij hebben zelf een harmonische sporthal ontwikkeld, waarbij op basis van co-creatie is gewerkt. Naast Nijha zal tijdens de bijeenkomst nog een tweede bedrijf een voorbeeld van co-creatie laten zien. Op basis van deze ervaringen en uw eigen ervaringen willen wij met elkaar in gesprek komen over samen innoveren, co-creatie en wat daar voor nodig is.

De bijeenkomst vindt plaats bij Nijha in Lochem. Het aantal deelnemers maximeren wij op ongeveer dertig en het principe is: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Na uw aanmelding mailen wij één week voor aanvang van de bijeenkomst u de definitieve agenda en bevestiging van uw komst toe.

Wij hopen u te mogen begroeten op 16 april a.s. U kunt zich aanmelden via een reactie naar mij.