Vandaag een 40 tal ondernemers, overheidsdienaren, en vertegenwoordigers van woningcorperaties uitgenodigd om alle initiatieven rondom verduurzamen bestaande bouw op elkaar af te stemmen. Er waren een drietal goede presentaties en onder begeleiding van Hans Siep en Henk Veerman (Wonion) zal de coordinatie plaatsvinden. Belangrijkste is dat niemand zich laat remmen en dat we in de Achterhoek bereidt zijn om met elkaar op te trekken.