Designer Eric Klarenbeek heeft met deze schimmelsoort een stoel gemaakt. Door gebruik te maken van een skelet van op aardappel gebaseerde bio-plastics print hij met een speciaal ontworpen 3D-printer de schimmels met wat hooi in de lege holtes. Vervolgens wordt de stoel in een donkere ruimte gezet waar de schimmel de tijd krijgt om te groeien. Vervolgens wordt de stoel verhit zodat de schimmelgroei stopt. Wat overblijft is een kurkachtig materiaal.

Voor meer info klik hier

Voor meer info over de opiliones printer klik hier